Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särvux på Haganässkolan

På Särvux på Haganässkolan erbjuder vi särskild undervisning för vuxna till elever med en utvecklingsstörning. Hos oss planerar du som elev dina studier tillsammans med dina lärare utifrån just dina behov, kunskaper, intressen och förmågor. Du studerar på din egen nivå och i din egen takt. Valbara ämnen och kurser finns på grundläggande-, gymnasial- och träningsskolenivå.

Sökbara kurser till hösten 2020

Till hösten kan du söka ett antal olika kurser. De kurser som är sökbara är listade nedan. Ansökningsformulär hittar du genom att klicka nedan på  "Hur ansöker jag?"

- Orienteringskurs
- Friskvård och hälsa
- Trädgård
- Laga din egen mat
- Bild och skapande
- Naturkunskap 1
- Engelska i vardagen