Särskild prövning

Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg, kan du göra en särskild prövning.

Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen och tenterar, i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Komvux Haganäs erbjuder enbart prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud.
Observera att en prövning inte berättigar till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Anmälan

Anmälningsblankett och information om ansvarig lärare, betalning med mera finns att få hos SYV Christina Löfgren christina.lofgren@almhult.se

AnmälningsblankettPDF (pdf, 391.9 kB)

Inom två veckor efter anmälningstidens utgång blir du kontaktad av ansvarig lärare eller SYV och får mer information om din prövning. Vid varje prövning ska den prövande kunna legitimera sig och visa kvitto på betald avgift.

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under vårterminen: 1/2
Sista dag för anmälan och betalning till prövning under höstterminen: 1/9

Prövningen äger sedan rum enligt överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Kostnad

Avgiften för prövning 500 kronor per kurs. Avgiften sätts in på bankgiro 5720-0073. Ange att det gäller prövning,  samt ditt namn och personnummer. Kvitto på inbetald avgift ska uppvisas.

Betalning ska ske före anmälningstidens utgång - om så inte skett genomförs inte prövningen. Avgiften återbetalas inte.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Betyg

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig. Vi skickar in betyg till den nationella betygsdatabasen ett par dagar före sista kompletteringsdag. För info om ansökningstider på högskola/universitet se: http://antagning.selänk till annan webbplats

Vill du veta mer?

Studie- och yrkesvägledare

Christina Löfgren, tfn: 0476-552 99
christina.lofgren@almhult.se