Gymnasiala kurser

På gymnasial nivå erbjuder vi undervisning på Haganässkolan i Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap och Historia. Tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren lägger du upp din individuella studieplan utifrån de mål du har.

Ansökan och antagning
Vi har antagning flera gånger per år i mån av plats. Se startdatum på anmälan. Vid platsbrist prioriteras de som vi bedömer ha störst behov av utbildningen.

Distansutbildingar
Vi erbjuder kurser inom kärnämnen och allmänna ämnen att välja bland. Alla kurser kan läsas i 100-, 50- eller 25 procent eller egen individuell studietakt.
Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigade. Utbildningen sker via webben. 

Yrkesvux
På Haganässkolan erbjuder vi olika yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Klicka här för mer information

Studie- och yrkesvägledare
Christina Löfgren
0476-55299 
christina.lofgren@almhult.se