Hoppa direkt till innehållet

Personal

På Haganässkolan arbetar 64 lärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen som undervisar och utvecklar cirka 500 ungdomar och 500 vuxenstuderande i olika ämnen och kurser.

Skolledningen består av fem rektorer, med kontor på kansliet. På kansliet arbetar också ekonomihandläggare, administrativa handläggare och planerare/schemaläggare, IT-tekniker och marknadskoordinator. På skolan finns ett elevhälsoteam med studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagoger och skolsköterska. Vid besök på biblioteket möts man av våra kunniga bibliotekarier. Våra vaktmästare ser till att allt fungerar i byggnaden och våra lokalvårdare ser till att det alltid är rent och snyggt. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Grundläggande- och gymnasievux

Olsson Johanna

0476-55302

Svensson Anders

0476-55255

Sthen Marianne

0476-55255

M Nadim Sarab

0476-55255

Ripe Sofia


Crona Philip

0476-55100

Carlberg Ann

0476-55255


Rektorer

Rektor Vuxenutbildningen
Johan Månsson
Telefon: 0476 - 55225
johan.mansson@almhult.se

Rektor Gymnasiesärskola och Särvux
Annika Bardh
Telefon: 0476-642427
annika.bardh@almhult.se

Svenska för invandrare (SFI)

Lööw Tobias

0476-55100

Sandreus Oleskog Annika

0476-55100

Nickolausson Anna

0476-55100

Shaikhzadah Habibollah

0476-55100

Trokic Esmira

0476-55100

Ohmes Agneta

0476-55100

Thulin Fredrik

0476-55100

Managou Angeliki

0476-55100

Marachuck Katarina

0476-55100

Abdulmonaem Albakour

0476-55100

Zeray Elsa

0476-55100

Lundberg Maria

0476-55100

Hayward Sara

0476-55100

Ripe Sofia

0476-55100


Studie- och yrkesvägledare

Christina Löfgren, tfn: 0476-552 99 (telefontid mellan kl 08:00-09:00)
Bokning av möten sker via epost:
christina.lofgren@almhult.se
Ansvarar för alla yrkesutbildningar (Yrkesvux), alla kurser på grundskole- och gymnasienivå, samt särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Mirjam Lindberg, tfn: 0476-642424
mirjam.lindberg@almhult.se
Ansvarar för SFI.

Yrkesvux

Karlsson Christina

0476-55240

Stoltz Lars

0476-55024

Lilja Therese

0476-55244

Pettersson Emma

0476-55234

Danielsson Cecilia

0476-55244

Ragnarsson Tobias

0476-55378


Till toppen