Hoppa direkt till innehållet

Personal

På Haganässkolan arbetar ett sextiotal lärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen som undervisar och utvecklar våra gymnasieelever och vuxenstuderande i olika ämnen och kurser.

Skolledningen består av fem rektorer, med kontor på kansliet. På kansliet arbetar också ekonomihandläggare, administrativa handläggare och planerare/ schemaläggare, IT-tekniker och marknadskoordinator.

På skolan finns ett elevhälsoteam med studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagoger och skolsköterska. Vid besök på biblioteket möts man av våra kunniga bibliotekarier. Våra vaktmästare ser till att allt fungerar i byggnaden och våra lokalvårdare ser till att det alltid är rent och snyggt. Scrolla nedåt eller klicka på länkarna nedan för mer information.

Bibliotekspersonal

Bibliotekarie
Marika Lundkvist
marika.lundkvist@almhult.se
Telefon till biblioteket: 0476 - 55236

Biblioteksassistent
Kerstin Jönsson
kerstin.jonsson@almhult.se
Telefon till biblioteket: 0476 - 55236

Elevhälsa

Skolsköterska
Lena Pamic
Telefon: 0476 - 55229
lena.pamic@almhult.se

Specialpedagog
Peter Skov Pedersen
Telefon: 0476 - 55501
peter.skov-pedersen2@almhult.se

Specialpedagog
Emma Pettersson
Telefon: 0476 - 642 553
emma.pettersson@almhult.se

Kurator
Lena Jönsson
Telefon: 0476-55 228
lena.jonsson@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare (vikarierande)
Gymnasiet och Gymnasiesärskola
Stefan Greén
Telefon: 0476-55227
Mobil: 076 610 90 57

Kansliet

Ekonomihandläggare
Leif Karlsson
Telefon: 0476 - 55224
leif.karlsson@almhult.se

IT-pedagog
Andreas Andersson
Telefon: 0476 - 55252
andreas.andersson@almhult.se

Administratör
Anna Strandqvist Rytkönen
Telefon: 0476 - 55535
anna.strandqvistrytkonen@almhult.se

Marknadskoordinator
Marie Kristina Karlsson
Telefon: 0476 - 55306
marie-kristina.karlsson@almhult.se

Skoladministratör/Handläggare
Christina Johannesson
Telefon: 0476 - 55222
christina.johannesson@almhult.se

Lokalvårdare

Lokalvårdare Haganässkolan
Telefon: 0476 - 55233

Lärare

Lärarpersonalen hittar ni under respektive programsida
Länk- program på Haganässkolan

Presskontakt

Marknadskoordinator
Marie Kristina Karlsson
Telefon: 0476 - 55306
marie-kristina.karlsson@almhult.se

Rektorer

Verksamhetschef
Samuel Svensson
Telefon: 0476 - 55278
samuel.svensson@almhult.se

Rektor för EK, HA, NA, VO, IB och TE
Elisabeth Roos Jonsson
Telefon: 0476 - 55183
elisabeth.roos-jonsson@almhult.se

Rektor Vuxenutbildningen
Johan Månsson
Telefon: 0476 - 55225
johan.mansson@almhult.se

Rektor för BA, BF, EE, Orion, SA och IM
Safia Zairi Johansson
Telefon: 0476 - 55243
safia.zairi@almhult.se

Koordinator för IB
Krista Baker
Telefon: 0476 - 642 432
krista.baker@almhult.se

Rektor för Gymnasiesärskola/Särvux
Annika Bardh
Telefon: 0476 - 642427
annika.bardh@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare (vikarierande)
Gymnasiet och Gymnasiesärskola
Stefan Greén
Telefon: 0476-55227
Mobil: 076 610 90 57

Studie- och yrkesvägledare
Christina Löfgren
Telefon: 0476 - 55299
christina.lofgren@almhult.se
Ansvarar för alla yrkesutbildningar (Yrkesvux), kurser på grundskole- och gymnasienivå, samt Komvux som särskild utbildning.

Studie- och yrkesvägledare
Mirjam Lindberg
Telefon: 0476 - 642 424
mirjam.lindberg@almhult.se
Ansvarar för SFI.

Vaktmästare

Vaktmästare Haganässkolan
Jörgen Persson och Magnus Nilsson
Telefon: 070-2119653
vak_hag@almhult.se