Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga frågor och svar

När får jag reda på om jag har kommit in till det program jag har sökt?

Den 2 juli

Hur får jag reda på om jag har kommit in?

Du loggar in på Dexter och går in på Min ansökan och där ligger informationen

Jag fick inget besked den 2 juli – vad gör jag nu?

Du kontaktar antagningskansliet i Växjö. Telefonnummer: 0470 41964

Vad händer om jag inte har kommit in på något av de program som jag har sökt?

Det beror på vad anledningen är till att du inte har kommit in. Beror det på att du saknar ett eller flera betyg så kan det vara så att du behöver söka igen till ett annat program. Kontakta då någon av syvarna på Haganässkolan

Jag vill komma i kontakt med Studie- och yrkesvägledare på Haganässkolan. Hur gör jag då?

Syven kontaktas via följande mail: matilda.karlsson@almhult.se eller stefan.green@almhult.se

Jag har kommit in på ett program men vill byta till ett annat. Hur gör jag då?

Du skickar in en sen ansökan till antagningskansliet i Växjö via någon av Haganässkolans syvar

Jag står som reserv i mitt antagningsbesked, när vet jag om jag får en plats?

Du får besked från antagningskansliet mellan den 8 augusti och 15 september. Oftast via telefon

Hur fungerar betygen på Gymnasiet?

Det är samma betygsskala som i grundskolan men du får ett betyg för varje avslutad kurs

Kan jag läsa vidare efter gymnasiet även om jag läser ett yrkesprogram?

Ja, det kan du. Men då måste du själv aktivt völja kurserna svenska 3 och engelska 6 som individuellt val i årskurs 2 och 3

Inackorderingstillägg – vad är det?

Det är ett bidrag till kostnaden för boende om en elev studerar på annan ort är hemorten. Bidrag till hemresor på helgerna ingår också.

Inackorderingstillägg – vem kan söka det?

Elever som läser på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Det är elevens hemkommun som har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som är i behov av inackordering i de fall elever studerar på annan ort och bedöms uppfylla de kriterier som gäller för att få tillägget beviljat. Om eleven erhåller terminsbiljett och/eller resetillägg kan denne inte samtidigt erhålla inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg – hur långt från skolan ska man bo för att få detta?

Det är en bedömningsfråga där man tittar på huruvida eleven lämpligen kan resa från sin bostad till skolorten varje dag. Inackorderingstillägg ska beviljas i de fall dagliga resor inte kan ske till och från skolan med allmänna kommunikationsmedel med avgång tidigast kl. 06.15, såvida inte speciella skäl föreligger, och att den normala skoldagen överstiger 11 timmar 3 dagar i veckan. Denna beräkning görs utifrån skolans ramschema och inte elevens individuella schema.

Inackorderingstillägg – när måste ansökan göras, och hur gör jag?

Ansökan måste göras inför varje läsår. Ansökan hittar du på Haganässkolans hemsida. Följ denna länk. (lägg in länk). Till din ansökan måste du bifoga en kopia på hyreskontraktet eller ett intyg från den du är inackorderad hos. Ansökan skickas eller lämnas till Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. Bidraget kan inte sökas retroaktivt för tidigare läsår.

Läser du som elev däremot på folkhögskola, friskola eller riksinternatskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Inackorderingstillägget – hur mycket betalas ut?

1/30 av gällande basbelopp, 1480 kr/hel månad, betalas ut i det fall ansökan beviljas. Inackorderingstillägg betalas ut, vid ett normalt läsår, under 4 månader på hösten och 5 månader på våren. Ersättningen betalas ut månadsvis med början i slutet på september. Utbetalningen sker till bankkonto.

Jag har fått inackorderingstillägg beviljat men har nu ändrade förhållanden. Vad gör jag då?

Om du som elev avbryter studierna eller om du eller din familj flyttar till annan kommun och skriver sig där, är du som elev eller dina föräldrar skyldiga att meddela detta till Haganässkolan i Älmhult antingen per brev eller telefon, tfn: 0476 – 552 24.

Vad gäller för att jag som elev ska få ett Skolkort för buss och tåg?

Avståndet mellan din bostad och din skola ska vara minst 6 km. Du får inte erhålla ett inackorderingstillägg samtidigt som du får ett Skolkort. Du får hjälp med Skolkort som längst fram till vårterminen då du fyller 20 år

Skolkort för buss och tåg – var och när kan jag hämta det?

Om du som elev pendlar till annan kommun än Älmhult, men är folkbokförd i Älmhults kommun, kan du hämta Skolkortet från och med torsdagen den 15 augusti på Haganässkolans expedition hos Leif Karlsson. Ska du däremot börja på Haganässkolan som elev hämtar du ditt skolkort tisdagen den 20 augusti och onsdagen den 21 augusti på Haganässkolans expedition hos Leif Karlsson. Den 19-21 augusti åker eleverna gratis till skolan

Om jag är folkbokförd i Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge kommun, hur får jag tag i mitt Skolkort för buss och tåg då?

Du får ditt skolkort via din hemkommun. Gå in på din kommuns hemsida för mer information

Om jag är folkbokförd i Alvesta kommun men inte har gått på Haganässkolan tidigare – hur får jag ett Skolkort för buss och tåg?

Du behöver lämna in en ansökan om elevresor med tåg. Information om detta finns på Alvesta kommuns hemsida

Till toppen