EYP

Elever från Haganässkolan deltog under helgen i European Youth Parliament (EYP) i Malmö. EYP är en av Europas största plattformar för politisk debatt, interkulturella möten och utbyte av idéer bland ungdomar. Liv Aldridge, Oliver Björkman, Jonah Nilsson och Johan Nilsson representerade Haganässkolan med stöd av de engagerade lärarna Maria Eliasson och Anna Lindh.