Information kopplad till omställningen till distansundervisning

Från och med onsdagen den 18/3 bedrivs Haganässkolans verksamhet genom distansundervisning. Eleverna fortsätter sin utbildning på distans tillsvidare. Detta innebär att ett större ansvar läggs på eleverna för sina studier. Här publiceras elevinformation löpande.

Utspring och Studentfirande på Haganässkolan

Studentfirandet för Haganässkolans elever kommer att genomföras fredagen den 12 juni. På grund av det rådande läget så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill ändå kunna ge våra studenter ett fint avslut på sina gymnasiestudier anpassat efter den nya vardagen. Det blir ett firande i alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Eleverna kommer att samlas klassvis, utspridda i skolans lokaler, för att sedan ha möjlighet att delta i studentutspringet. Utspringet är tänkt att ske klassvis, med 45minuters intervaller, där de minsta klasserna grupperas.

Schema och hålltider för respektive klass kommer att meddelas efter att turordningen för utspringet har bestämts. Utspringet planeras att starta kl.10.00 och avslutas kl.18.00. Turordning kommer att lottas fram genom en dragning onsdagen den 20 maj, kl.12.00, som livesänds genom Haganässkolans Facebooksida, och är på så sätt tillgänglig för alla.

Utspringet, som sker till en begränsad publik, är möjligt då det kommer att genomföras med god planering och logistik så att anhöriga samlas avskilt med den avgångsstudent de firar, och med ett avstånd till andra familjer. Detta är ett gemensamt ansvar som måste tas av Haganässkolan tillsammans med övriga besökare på plats. Mer detaljer kommer om vad som gäller för begränsad publik.

Alla detaljer kring studentutspringet är inte klara ännu, utan vi kommer ha en löpande dialog med skolläkaren, och även Polisen om det behövs, för att komma fram till vad som bedöms vara passande.

Enligt Polisen räknas inte ett studentutspring som en allmän sammankomst och därför omfattas utspringet inte av regeringens beslut om begränsning på 50 personer. Istället är det arrangerande skola som ansvarar för säkerheten och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs om bland annat social distansering.

I övrigt tillåts inga övriga större samlingar utöver de som sker klassvis, såsom ceremonier, parader eller flakåkning. För de övriga gymnasieklasserna som inte tar studenten sker ingen avslutning i samband med att läsåret slutar. Gällande studentbalen kan denna inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är därför inställd.

Vi vill vara tydliga med att detta är utgångsläget utifrån nuvarande lägesbild. Om smittläget i regionen och kommunen förändras fram till studenten kan upplägget kring studenten komma att ändras med kort varsel.

Ytterligare och mer detaljerad information kommer inom kort.

Hämtning av lunchlåda för elever på gymnasiet

Älmhults kommun tillhandahåller nu matlådor, som tillagas av kommunens kostenhet, till alla gymnasieelever som går på Haganässkolan samt alla gymnasieelever folkbokförda i kommunen, oavsett var man studerar.

Genom länken nedan ska du som är gymnasieelev dagligen beställa din skollunchlåda för kommande skoldag, samt ange på vilken skola du eller din vårdnadshavare vill hämta maten. Denna bokning för kommande skoldag ska göras mellan kl. 08.00-11.00 varje vardag.

Maten kan hämtas mellan kl. 11.00 - 13.00 på Haganässkolan, Ekebo matsal i Diö, Ryfors skola eller Solrosens förskola i Häradsbäck.

Följande tider kan du som elev anmäla lunchlåda för kommande skoldag. Var noga med tiden då formuläret kommer att vara stängt övrig tid. 
Tider som gäller för anmälan av lunchlåda för kommande skoldag:
- Mån 08.00-11.00
- Tis 08.00-11.00
- Ons 08.00-11.00
- Tor 08.00-11.00
- Fre 08.00-11.00, för kommande måndag

Detta kommer att pågå från och med 15 april 2020 tills gymnasieskolorna öppnar igen och distansundervisningen upphör.
Länk till bokningsanmälan: https://bit.ly/almgylunchlänk till annan webbplats


Publicerat 2020-03-19
Glöm inte prövningar och omprovstillfälle torsdag 26 mars.

Publicerat 2020-03-19
Följande gäller kommande veckor:
Alla schemabrytande aktiviteter tas bort.
• Studiedagen den 24/3 genomförs som planerat.
• Studiedagen den 14/4 ersätts med den 18/3 dvss att den 14/4 är en vanlig skoldag.
• Stöd ska genomföras på distans precis som de andra lektionerna.
• Utvecklingssamtal sker via Teams, telefon eller mail.
• Vi återkommer med info om hur vi kommer att hantera prövningar och omprov.
• Vi återkommer med mer information kring Nationella prov.
• EHT-teamet är tillgängligt

Publicerat 2020-03-18
Från och med torsdag följer du som elev ditt ordinarie schema genom att vara inloggad på Its Learning. Första lektionen beskriver läraren hur upplägget med distansundervisning är tänkt överlag på Haganässkolan och kan svara på dina frågor kring detta. Därefter informerar varje undervisande lärare om sitt upplägg.

Varje lärare går genom hur upplägget är tänkt för lektionerna. Din närvaro är obligatorisk. Du visar närvaro på två sätt:

  1. Att vara uppkopplad enligt schema via It´s Learning eller det du och din lärare har bestämt.
  2. Att lämna in uppgifter i tid samt respektera deadlines för inlämningar.

Viktigt att du följer det som står ovan för att vi behöver veta hur många timmars undervisning du har genomfört och för att veta hur mycket undervisningstid som behöver läggas ut på lov och helger.

Du ska sjukanmäla dig precis som vanligt om du är sjuk, annars följer du schemat.

Det kommer att finnas film som hjälper dig att komma igång med ditt arbete om det genomförs i Teams.

Har du problem med att koppla upp dig kontakta IT-pedagog på 047655252.

En liten påminnelse är att APL för åk1 är inställd och att dessa elever läser enligt schema.

Har ni frågor kontakta mentor/undervisande lärare eller respektive rektor

Publicerat 2020-03-17
Efter rekommendationer från folkhälsomyndigheten har huvudmannen beslutat att stänga Haganässkolan från och med onsdagen den 18/3, tills vidare. Skolan skickar hem eleverna med uppmaning att ta med sig allt sitt undervisningsmaterial hem. Vi ställer om till distansundervisning, eleverna fortsätter sin utbildning på distans tillsvidare. Detta innebär att ett större ansvar läggs på eleverna för sina studier.

Under eftermiddagen samlas personalen för att planera för distansundervisning. Vi ber er respektera att det under dagen kommer vara svårt att få kontakt med personal och skolledning. Mer information kommer skickas ut till vårdnadshavare och elever.

Skolan kommer att vara låst, men från och med imorgon, onsdag den 18 mars, kommer det finnas möjlighet att hämta undervisningsmaterial under vissa tider.

Tisdag 17 mars:
Alla elever ska ta med allt skolmateriel inklusive datorer och laddare hem.

Onsdag 18 mars:
Undervisningen ställs in.
Skolan stängs för eleverna från och med onsdag och all personal på plats för planering, gäller även elever på APL.

Torsdag19 mars:
Distansundervisning startar enligt ordinarie schema via It`s Learning.

Elever som ej kan ta med skolmateriel hem idag kan hämta på skolan under veckan. Ring det tel nr som står vid huvudentrén.

Vid frågor ta kontakt med mentor.