Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa

Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa

Kommunens nämnder och förvaltningar är representerade i Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa, RBF.

RBF är ett rådgivande organ och en remisinstans i övergripande frågor som rör trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete.

RBF har som uppgift att sprida kunskap och inspirera till ett förebyggande arbete inom ovan nämnda områden. Det sker genom att rådet medverkar i samhällsplaneringen och samarbetar med andra intressenter. I RBF ska kommunen samarbeta med övriga samhällsaktörer så som polisen.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.