D161 kv Jakob

D161 kvarteret Jakob

antagandehandling

Planens syfte är att möjliggöra kompletteringsbebyggelse i upp till fyra våningar samt att möjliggöra sammanbyggnad av vissa byggnadskroppar för att på så vis lösa tillgängligheten. 
Kvarteret Jakob är idag bebyggt med flerbostadshus i två och fyra våningar. Byggnaderna behöver renoveras och göras tillgängliga. För att åstadkomma detta finns förslag på att bygga samman vissa byggnader. Planen tillåter inte detta, då all mark förutom den exploaterade marken är prickmarkerad.

DetaljplanPDF (pdf, 302 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

SamrådsredogörelsenPDF (pdf, 7.5 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 6.9 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 6.7 kB)

Upphävd fastighetsplanPDF (pdf, 37.4 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.