Därför satsar vi på centrumutveckling i Älmhult!

Det viktigaste och mest avgörande i all centrumutveckling är att ge utrymme för människor att mötas och umgås och att skapa förutsättningar för service, handel, nöjen, kultur, bostäder och arbetsplatser. Sådant som ”öppnar upp” och skapar trivsel och flöden av människor.

Just att hitta och definiera olika verksamheter och aktiviteter som skapar flöden på en plats är viktigt för att människor ska välja att besöka platsen ofta, stanna lite längre och sen berätta för andra vad man upplevt.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kund och besökare att komma till Älmhult, vi vill att det ska vara intressant för dig att vistas här och att vårt bemötande får dig att känna dig som hemma och vilja komma tillbaka.

Attraktivt och välkomnande centrum i Älmhult

Älmhult är inne i en positiv tillväxt vilket också innebär förväntningar och behov. Kraven på tillgänglighet, utbud och service ökar och därför lägger Älmhults kommun extra kraft och fokus på att förbättra och utveckla centrum under kommande år. Arbetet med att göra centrumkärnan mer attraktiv och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär är igång och det pågår många projekt som bland annat innebär att förtäta och möjliggöra för fler bostäder, handel- och kontorslokaler samt att bygga en grönare och mer hållbar stad.

Norra Esplanaden blev klar 2017 och nu står Stortorget i ljuset för nästa ombyggnad. Stinsahuset är nyrenoverat, upprustning av Stationshuset invändigt påbörjades under våren 2019 och därefter startar arbetet med stationsområdet. I samband med ombyggnationerna kommer också gamla VA-ledningar att bytas ut, eller relinas. Planen med budget för detta ligger just nu för politiskt beslut.

Satsningarna innebär möjligheter att utveckla och stärka Älmhult som tätort och ”draglok” för hela kommunen men det behövs engagemang och samverkan för att tillsammans förstärka de positiva effekterna. Att utveckla centrum är ett ständigt pågående arbetet som görs av och i dialog med invånare, företag, fastighetsägare, organisationer, föreningar och kommun.

Pride 2018

Framgångsfaktorer

Naturligtvis finns det omvärldsfaktorer som påverkar och utmanar oss men det finns också ett antal framgångsfaktorer som ligger oss nära.

1. Älmhult har ett unikt utgångläge, både som hemort för stora företag och arbetsplatser och som hem för boende och besökare med nationell och internationell bakgrund.

2. Det stora antalet inpendlare är unikt. I Älmhults tätort bor cirka 9 000 personer som tack vare inpendlingen ökar till en dagbefolkning på 25 000 personer. Det innebär ett upptagningsområde som är mycket större än en annan tätort av samma storlek.

3. Vi har en mysig centrumkärna med många duktiga handlare och entreprenörer.

4. Befolkningsökningen i kommunen är positiv och stadig sedan ett antal år tillbaka.

5. Medelinkomsten i kommunen är hög och arbetslösheten låg.

6. Vi arbetar för att platsvarumärket Älmhult - Home of the Home ska få en tydlig och välkomnande identitet med en stark berättelse om platsen. Älmhult är IKEAs födelseort och fortfarande dess nav i världen. Vi har världens enda IKEA Museum mitt i centrum och här föddes Carl von Linné. Jordnära, påhittigt, internationellt och lekfullt är ledord.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.