Mål & planer

Riksdagen har genom läroplanerna talat om vilka grundläggande värden som verksamheten inom Utbildningsförvaltningen skall bygga på. Läroplanerna visar på uppgifter och ger mål och riktlinjer för arbetet. De beskriver vilket ansvar som faller på rektor, personal, barn/elever och hem. Du kan läsa läroplanerna hos Skolverketlänk till annan webbplats

För varje ämne eller kurs i skolan finns en kursplan som talar om syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska uppnå. Det finns också  betygskriterier som anger kraven för de olika betygsstegen. Kursplaner och betygskriterier finner Du hos Skolverketlänk till annan webbplats.

Ytterligare information om aktuella frågor som rör förvaltningens verksamhet kan också finnas på hemsidor från Myndigheten för specialpedagogiklänk till annan webbplats, Skolinspektionenlänk till annan webbplats, Utbildningsdepartementetlänk till annan webbplats och Riksdagens utbildningsutskott.länk till annan webbplats

I lokala beslut anger fullmäktige och utbildningsnämnd ramarna för förvaltningens arbete genom beslut om skolorganisation och budget. Kommunfullmäktige har också antagit en policy för gåvor och sponsring i skolanlänk till annan webbplats.

Utifrån dessa styrdokument har förvaltningen formulerat sin verksamhetsidé:

  • Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare.
  • Allas resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntningar.
  • Alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan!

Verksamhetsplaner

Studie- och yrkesvägledningPDF (pdf, 276.7 kB)Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.