Projektarbete

Projektarbetets syfte är att vidareutveckla dialogens betydelse där demokrati och barns inflytande finns som en röd tråd genom arbetets gång. Hur hittar vi vägen in i projektet för alla barn?

Vi lyssnar på barnen, ställer nyfikna frågor, utmanar dem och tillsammans söker vi ny kunskap.

Arbetet på Uteförskolan Arnebo vilar på en demokratisk grund och därför är det viktigt att alla är delaktiga i projektets utveckling.

I projektet  kommer vi på ett reflekterande arbetssätt fördjupa oss i arbetet med barnen. Vi kommer att plocka fram deras kunskaper intressen och erfarenheter som vi kommer att utgå ifrån.

Barnen har nu 3 ” platser” som de besöker och arbetar med.

Äventyrarna: Arbetar med  – kroppen

Upptäckarna: Arbetar med  - drakberget

Utforskarna: Arbetar med  – ljus

Projektet pågår under en obestämd tid och ger barnen möjlighet att gå djupare in i ett ämne.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.