Utveckling och lärande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Ur förskolans läroplan, Lpfö98:

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Alla avdelningar på Norregårds Förskola arbetar under läsåret med följande område:

Verksamheten på Norregårds förskola bedrivs i projektform som utgår från barnens erfarenheter och intressen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.