Montessoriförskolan

Montessori förskola
Montessori förskola
Montessori förskola

Välkomna till oss på Montessoriförskolan i Älmhult!

Från och med 21 maj finns vår förskola i lokaler intill Klöxhultsskolan (fd Skogens förskola).

Vår förskola består av tre avdelningar:

  • Blåa med barn i åldrarna 1-3 år - fokus på trygghet, lugn och glädje
  • Gula med barn i åldrarna 3-4 år - fokus på självständighet, respekt och naturen
  • Röda med barn i åldrarna 4-5 år - fokus på självständighet, barns inflytande och socialt samspel

Vi arbetar efter Maria Montessoris tankar och  Läroplanen Lpfö98 (rev. 2010) där vi sätter barnet i centrum. Maria Montessori levde efter parollen "hjälp mig att göra det själv". Inom Montessoripedagogiken spelar miljön kring barnen en väsentlig roll. Miljön ska vara tilltalande för att locka barnen till att utforska och arbeta med materialet.

En av våra främsta uppgifter som Montessorilärare är att stötta barnen i deras utveckling, observera, att finnas till hands om så behövs och att tillrättalägga omgivningen för att sedan ta ett steg tillbaka när barnen koncentrerar sig så att de kan arbeta i lugn och ro.

Vår vision

"På vår Montessoriförskola hjälper vi barnen att utvecklas till självständiga individer, som visar empati och omtanke."

Maria Montessori:
"Individualisering är en förutsättning för samarbete. När ett barn har lärt känna sig själv, när det ser sin egen förmåga och finner trygghet i den, då kan det med full kraft ta del i ett samarbete. Ett samarbete där olika barns egenskaper och individuella drag tillsammans skapar resultat."

Vår barnsyn på Montessori förskola

·      Vi har roligt tillsammans varje dag

·      Vi möter barnen med respekt

·      Vi tillåter barnen att visa sina känslor, uttrycka sina känslor och
       ta egna initiativ

·      Vi uppmuntrar barnen att våga prova nya saker

·      Vi tror på barnets förmåga att utvecklas till sin fulla potential

·      Vi har som målsättning att se och bekräfta alla barn varje dag

·      Vi har som målsättning att barnen ska vara delaktiga och kunna
       påverka sin dag

·      Vi möter det unika barnet på dess egna villkor

Kompetensutvecklingsdagar

9 september 2019

11 november 2019

7 januari 2020

25 maj 2020


Dokument - Montessoriförskolan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.