Haga förskola

Haga

Haga förskola är en mångkulturell förskola där alla barn och vuxna har förmånen att få del av olika kulturer. Barn lär sig respektera olikheter på ett naturligt sätt och utveckla en förståelse för allas lika värde.

Vi lägger stor vikt vid att stödja och stimulera barnens språkutveckling. Vi arbetar efter ett temainriktat arbetssätt där vi utnyttjar sång, rörelse, lek, skapande och andra aktiviteter för att utveckla alla sinnen, språk, motorik mm.

På Haga förskola finns Lust och Glädje. Leken är vårt främsta redskap för lärande. Vi arbetar naturligtvis efter Läroplanen för förskolan LPFÖ-98

Förskolan tar emot barn mellan 1 och 5 år fördelat på 4 avdelningarna. Månen, Solen för de yngre och Stjärnan, Regnbågen för de äldre barnen.

På förskolan använder vi kommunens värdeord som ska genomsyra hela verksamheten:

  • Professionalism
  • Öppenhet
  • Engagemang

Besök oss gärna för att se om detta är ett alternativ för din familj!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.